Je bent niet alleen

‘Ik had de scheiding niet zien aankomen, ook al had ik een heel goede band met beiden. Wel vroeg ik me wel eens af of beide karakters zich goed met elkaar voegden, maar daar heb ik me nooit in gemengd.’

Ervaringen Toos, moeder van Edith

Ongeveer tien jaar geleden zijn dochter Edith en Rik gescheiden. De (klein)kinderen de ruimte te geven er over te praten, vond Toos heel belangrijk.

Toos kijkt erop terug en concludeert dat er in die tijd veel is gebeurd, maar dat de relatie met alle betrokkenen goed is gebleven. Op de diploma-uitreiking van de kleinkinderen zaten Edith en Rik naast elkaar en de grootouders en andere familieleden van beide kanten ook, als één grote familie.

Toos ziet dat dit het resultaat is waar Edith en Rik hard voor gewerkt hebben. Als moeder sta je aan de zijlijn in dat proces. Zij moeten het doen.

‘Het is hun beslissing’

Toen Rik en Edith meedeelden dat ze zouden gaan scheiden, had ik geen flauw vermoeden dat dat er aan zat te komen. Ze moeten daaraan vooraf wel veel verdriet hebben gehad. Ik heb me niet in dat besluit gemengd. Ik heb Edith opgevoed als zelfstandige, onafhankelijke vrouw.

Toen ze het besluit eenmaal genomen hadden, bleven ze eerst vanwege gebrek aan huisvesting nog bij elkaar wonen. Ik had toen een mogelijkheid tijdelijk elders te gaan wonen en heb mijn woning aan Rik aangeboden, zodat de spanning bij hen niet zou gaan escaleren. Dat heeft goed uitgepakt en daarna vond hij nieuw werk en woonruimte en hebben ze co-ouderschap geregeld. Het was hun eigen proces, maar waar mogelijk wilde ik ondersteunend zijn.

‘Blijven praten’

Het contact met de kleinkinderen die toen 7 en 9 waren, is gebleven zoals het was. De oppasdagen, dat ging gewoon door. De kinderen werden niet lastiger. Dat was ook zo met de andere opa en oma. Ik vond het belangrijk om gewoon daarover te blijven praten, over de andere opa en oma, over wat ze met hun vader deden, alsof het heel gewoon was. Dat is natuurlijk ook aan de ouders, dat die blijven praten en niet zeggen ‘Daar hebben we het niet meer over’.

Als ze verder waren gegaan in hun huwelijk, denk ik dat het heel anders was geworden. Dan was er een heel ander spanningsveld ontstaan, maar dat weet je niet, want zover is het niet gekomen. Ook hebben ze beiden een nieuwe relatie, waarmee goed contact is, en tolerantie naar alle betrokkenen.

Je bent niet alleen Lees over de ervaringen van anderen die in dezelfde situatie zitten. Lees meer

Meer informatie Links naar aanvullende informatie.
Lees meer

Meer informatie U kunt ook langskomen op één van onze bijeenkomsten. Lees meer